quyền sử dụng đất

Làm sao để được cấp sổ đỏ khi mua nhà bằng giấy viết tay?

Năm 2002, gia đình tôi mua một căn nhà tại thành phố Bắc Ninh. Thời điểm đó đất chưa có sổ đỏ, hai bên làm giấy mua bán có xác nhận của UBND phường. Bên bán có đủ biên lai thu thuế sử dụng đất. Sau 5 năm, gia đình tôi mới thực hiện việc làm sổ đỏ. Tuy nhiên, UBND phường yêu cầu tôi phải nộp bản trích lục của chủ hộ cũ. Liên hệ với chủ hộ cũ, họ bảo không có.

Vì thế, sau hơn 17 năm gia đình tôi vẫn chưa thể làm được sổ đỏ, căn nhà này gia đình tôi liên tục sử dụng hợp pháp, không có tranh chấp, vẫn đứng tên đóng thuế đất từ đó đến nay. Xin hỏi, gia đình tôi phải làm như thế nào để có thể hoàn thiện thủ tục làm sổ đỏ? Trường hợp như vậy có thể làm sổ đỏ được không?

Luật sư trả lời:

Theo lời trình bày, căn cứ quy định pháp luật hiện tại, nhà đất của bạn thuộc trường hợp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trường hợp thứ nhất: Đất có giấy tờ quy định tại điều khoản 1, khoản 2 điều 100 Luật Đất đai năm 2013 thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không phải đóng tiền sử dụng đất. Cụ thể như sau:

Gia đình chủ cũ đã sử dụng đất từ lâu, nên rất nhiều khả năng hồ sơ địa chính do UBND phường quản lý đã thể hiện diện tích nhà, đất này có giấy tờ như: Sổ mục kê đất, sổ kiến điền lập trước ngày 18/12/1980 hoặc một trong các giấy tờ được lập trong quá trình thực hiện đăng ký ruộng đất theo Chỉ thị số 299-TTg ngày 10/11/1980 của Thủ tướng Chính phủ về công tác đo đạc, phân hạng và đăng ký thống kê ruộng đất trong cả nước do cơ quan nhà nước đang quản lý.

Khi chủ cũ có các giấy tờ nêu trên mà giữa họ với gia đình bạn có Giấy tờ mua bán, có đủ chữ ký của hai bên, có xác nhận của UBND phường và đến nay đất chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật kết hợp với việc đất đó không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.

Như bạn trình bày, mảnh đất mua từ năm 2002, gia đình bạn sử dụng liên tục và đóng thuế đầy đủ cùng với các giấy tờ, điều kiện nêu trên, gia đình bạn được xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà không phải đóng tiền sử dụng đất.

Trường hợp thứ hai: Đất không có giấy tờ quy định tại điều khoản 1, khoản 2 điều 100 Luật Đất đai năm 2013 thì được xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 2 điều 101 Luật Đất đai. Theo đó, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ quy định tại điều 100 của Luật này nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 1/7/2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Để thực hiện việc Cấp trích lục các tài liệu địa chính, bạn cần căn cứ Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên môi trường “Quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai”, liên hệ với UBND cấp xã nơi có bất động sản để được cung cấp đầy đủ.

Bạn có quyền tự thực hiện yêu cầu cung cấp giấy tờ mà không phải thông qua chủ nhà cũ.

Xem thêm: Thay đổi Chứng minh nhân dân có phải đính chính Sổ đỏ không?

Nguồn: vnexpress.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *